Tjänster & service

När vi svarar i din telefon, är det våra kunder som ringer.
Det handlar om personlig kontakt och ett personligt åtagande. När dina kunder ringer, ska de få det bemötande och den service de förväntar sig. Vi har lång erfarenhet och förmågan att få varje kund att känna sig unik.

Första steget för att lyckas med detta är att vi redan i inledningen av ett samarbete där vi ska svara i din telefon ser till att alla har den kunskap som krävs och sedan utvecklar vi vårt samarbete ihop.

Personlig kontakt i växeln

Växeltelefonisten är i många fall ditt ansikte utåt. Därför månar vi särskilt om den personliga kontakten. Våra telefonister kopplar vidare inkommande samtal, tar emot meddelanden, skickar SMS eller e-post om personen inte finns på plats. Från växeln får du upplysningar, vägbeskrivningar och svar på enklare frågor. Många som ringer upplever att vi sitter ute på företaget när vi svarar. Det ser vi som ett kvitto på ett bra omhändertagande.

Hela eller delar av uppdraget?

Vi ger dig tillgång till en service helt anpassad efter dina behov och önskemål. Allt från enklare tillfälliga tjänster till helhetslösningar där vi tar hand om all hantering av teknik och administration av abonnemang, växel och telefonister.

Snabbt fixat av våra tekniker

Vi står för hög driftsäkerhet och kan erbjuda egna teletekniker, installatörer och tekniker som snabbt finns på plats för att felsöka, programmera och sköta underhåll om något måste åtgärdas.

Kontakt