Certifierade och auktoriserade

I de fall vi tar hjälp av andra anlitar vi enbart certifierade underleverantörer och auktoriserade bevakningsföretag. Vi har en egen certifierad låsservicestation och auktoriserad låssmed. Och du får även tillgång till våra egna servicetekniker, som snabbt kan vara på plats om något måste åtgärdas.

Vi är certifierade av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB, för Anläggarfirma. Inbrottslarm i larmklass 3 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens SSF 1015 samt certifierade som Behörig Ingenjör Inbrottslarm SSF 1016, utgåva 1 och Behörig Ingenjör CCTV SSF 1069, utgåva 1 och AMP-certifierade för installation av datanät, koppar och fiber.

Nobeli Business Support AB, innehar av Polismyndigheten i Örebro län tillstånd att utföra inbrottslarmanläggningar enligt lagen 1983:1097.

Kontakt

Olof Gustafsson

Olof Gustafsson
Säljare
Tfn: 010-212 03 63

Alla kontakter