Bevakning, lås, larm och tillträde

För oss är säkerhetsaspekterna självklara. Vi vet hur de ska samordnas. Det gör såväl era egna krav, som lagar, säkerhetsföreskrifter och försäkringsbolagens till en naturlig del i vardagen.

Vår kännedom och erfarenhet om bevakningsområdet ger trygghet dygnet runt. I oss får du en partner som kan ta ett ansvar för helheten eller delar av säkerheten på ditt företag. Och i den mån vi arbetar med underleverantörer, sker det utifrån ett enda kriterium, vad som blir bäst för dig som kund.

Helhetssyn skapar trygghet

Idag sköter vi bland annat teknik och bevakning åt företag som finns på de områden som tidigare tillhörde AB Bofors. Vår långa erfarenhet och höga kännedom om vårt bevakningsområde skapar trygghet hos de kunder som väljer att anlita oss som leverantör.

Vi har en bra omvärldsbevakning och håller oss ständigt uppdaterade om utvecklingen i branschen för våra kunders räkning. Anlita oss och vi sköter allt inom bevakning, lås, larm och tillträde – eller valda delar av ditt uppdrag.

Oavsett vilket, så har vi en helhetssyn och fokuserar på vad som är bäst för dig – i din situation.

Kontakt

Olof Gustafsson

Olof Gustafsson
Säljare
Tfn: 010-212 03 63

Alla kontakter