Våra tjänster

Lönehantering

Lönehantering är inte en helt enkel historia. Det gäller att alltid vara uppdaterad på aktuella lagstiftningar, regler och avtal. Dessutom är lönen en oerhört viktig faktor för alla anställda – här vill man inte att det blir något fel.

Kort sagt – fel hanterat kan det vara företagets största huvudvärk. Rätt hanterad sparar det både tid och pengar till ditt företag. Det är här våra tjänster kring extern lönehantering kommer in.

Vår lönehanteringstjänst ger dig en professionell och trygg hantering av ditt företags lön. Tjänsten innebär att vi sköter allt kring lönehanteringen.

Skalbara tjänster

Våra tjänster är skalbara och kan anpassas helt efter dina önskemål. Och du avgör om du vill föda lönesystemet med indata för tid, resor och utlägg i befintliga system som ni äger. Eller om du vill att vi på Nobeli ska ombesörja systemlösningar även för detta.

Personliga kundteam

Alla våra kunder får ett dedikerat kundteam, med en ansvarig, som servar just ert företag. Teamets sammansättning och resurser anpassas efter kundens storlek och specifika behov – dock alltid minst två personer. Därigenom är bemanningen alltid säkrad, även i händelse av sjukdom eller vid semestrar.

Teamen har även ett annat syfte, nämligen att ge er personal ett personligt bemötande, då den ska fungera som er löneavdelning.

Enligt oss är det en viktig del av en lyckad löneoutsourcing. Precis som att leverera de rapporter, den hjälp och de fakta som ditt företag behöver är det viktigt att er personal känner sig trygga och välkomna att kontakta oss när de undrar något. Det mår både ni och vi bra av.

Tid och tidssystem

Oavsett hur tidrapporteringen ser ut på ert företag har vi en lösning som passar. Ni kan välja att leverera en tidfil som föder lönesystemet med data, eller få en komplett systemlösning som även tar hand om tidrapporteringen.

Vi kan leverera ett system som är helt anpassat till hur ni arbetar och hur ni vill redovisa tiden:

 • Stämpling via stämpelterminal, PC, Surfplatta eller smartphone.
 • Möjligheter att rapportera tid på projekt, kund, order etc.
 • Schemaläggning och bemanning.

I ett avtal som omfattar tid är det enda du behöver se till, att de anställda tidrapporterar och att den attestansvarige attesterar. Resten sköter vi.

Resa och utlägg

Vi levererar även tjänster och systemlösningar för att hantera rese- och utläggshantering. Det kan till exempel handla om:

 • Inregistrering av reseräkningar
 • Attestering
 • Kvittohantering
 • Hantering för transport med tjänstebil, förmånsbil etc.

HR-administrativa tjänster

Vi kan även överta ansvaret för att utföra repetitiva administrativa arbetsuppgifter inom HR-området, antingen i samband med outsourcing av lönehanteringen eller som ett fristående uppdrag. På det viset kan vi frigöra ytterligare tid från er HR-personal, som istället kan fokusera på bolagets kärnfrågor inom HR.

Exempel på tjänster inom HR-området som vi kan åta oss är:

 • Sjuk-, frisk- och rehabadministration
 • Personalhandböcker
 • Skriva anställningsavtal
 • Utfärda olika typer av intyg

Konsultation och stöttande tjänster

Vid sidan av våra outsourcingpaketeringar, kan vi också erbjuda konsulttjänster inom löne- och HR-området. Våra konsulttjänster omfattar bland annat:

 • Projektledning och uppsättning i samband med systemimplementationer
 • Kundspecifika systemanpassningar (ex. rapporter)
 • Kundspecifik utbildning eller rådgivning
 • Arkivering

Kontakt

Ja, jag vill veta mer om Nobeli och outsourcing.