Dokumentstyrning

Vi har lösningen för dina dokument. Ja, vi kan se till att du producerar rätt dokument, hur de behandlas och vilken väg de tar genom din organisation. Ända fram till arkivering. Såväl när det gäller fysiska dokument som digitala – och omvandling där emellan. Med en fullt utrustad reprostudio kan vi framställa bildkort, duplicera, hantera och omvandla dina dokument efter önskemål.

Vårt arbete börjar alltid med en analys av din verksamhet och hur din organisation fungerar. Efter det kan vi utforma förslag på flöden och åtgärder, som utmynnar i ett konkret erbjudande på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakt