Digitalt arkiv

Vi omvandlar dina fysiska dokument till ett digitalt fillager eller e-Arkiv som ger er enkel och trygg åtkomst av materialet 24 timmar om dygnet under årets alla dagar – oavsett var du än befinner dig i världen.

Förutom tryggheten och vetskapen om att materialet lagras på ett hållbart och säkert sätt finns det många fördelar med ett organiserat e-arkiv:

  • ger din organisation möjlighet att möta kravet på öppenhet
  • det underlättar hanteringen och gör det möjligt att snabbt hitta aktuella dokument
  • dokument bevaras elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt
  • lokaler frigörs och de manuella insatserna kan
    effektiviseras
  • det bidrar till en mer transparent organisation och skapar en stabil grund för verksamhetens informationshantering.
  • det skapar även bättre förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och verksamhetsutveckling.

Kontakt