Digitalt arkiv

Vi omvandlar dina fysiska dokument till ett digitalt fillager eller e-Arkiv som ger er enkel och trygg åtkomst av materialet 24 timmar om dygnet under årets alla dagar – oavsett var du än befinner dig i världen.

Förutom tryggheten och vetskapen om att materialet lagras på ett hållbart och säkert sätt finns det många fördelar med ett organiserat e-arkiv:

  • ger din organisation möjlighet att möta kravet på öppenhet
  • det underlättar hanteringen och gör det möjligt att snabbt hitta aktuella dokument
  • dokument bevaras elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt
  • lokaler frigörs och de manuella insatserna kan
    effektiviseras
  • det bidrar till en mer transparent organisation och skapar en stabil grund för verksamhetens informationshantering.
  • det skapar även bättre förutsättningar för bättre service, tillgänglighet och verksamhetsutveckling.

Trender inom dokumenthantering

Hinder mot effektiva och säkra dokumentflöden i svenska bolag.

Specialister på fysisk och digital dokumenthantering från Nobeli har fört en dialog med beslutsfattare från 700 svenska bolag i spridda branscher. Undersökningen har identifierat utmaningar, förbättringspotentialer och brister i hanteringen av dokument. Och kan därigenom presentera en rad förslag på åtgärder som gör hanteringen både effektivare och säkrare.

Här har du chansen att, helt kostnadsfritt, ta del av det sammanställda resultatet. Fyll i din e-post nedan så skickar vi rapporten till dig.

Kontakt

Richard Ericsson
Säljare
Tfn: 0586-826 86

Alla kontakter