Arkivering

Vår arkivtjänst handlar om fysisk arkivering. I första hand affärskritiska dokument och material. Samtidigt som vi garanterar en säker och kostnadseffektiv arkivering, frigör vi tid och utrymme i din verksamhet.

I tjänsten ingår bl.a.:

  • Mottagarkontroll
  • Registrering av handlingar
  • Säker arkivering enligt vald säkerhetsnivå
  • Återsökning av handlingar
  • Gallring och destruktion

Vår långa erfarenhet av arkivering gör oss till experter på området. Vi ser till att du får en organiserad, strukturerad och anpassad hantering av dokument som är betydelsefulla för dig och ditt företag. Och vi har gjort det ett tag. I våra arkiv hanterar och arkiverar vi bland annat handlingar från Bofors AB, vars verksamhet startade år 1646.

Full tillgång till allt ditt material

Vi ger dig tillgång till väl beprövade tekniska lösningar, anpassade efter dina behov. Vi föreslår konkreta åtgärder för hur du ska organisera viktig information såsom ritningar, tekniska specifikationer, kontrakt, avtal, offerter och andra affärshandlingar.

Med vår bakgrund inom Saab Bofors har vi skaffat oss en gedigen erfarenhet och kompetens inom just detta område. Med en fullt utrustad reprostudio kan vi även duplicera, hantera och omvandla dessa dokument efter önskemål.

Hela eller delar av ansvaret

Du bestämmer själv om du vill att vi ska ta ett helhetsansvar över din dokumenthantering eller om du vill ha konsultation i hur du bäst hanterar dina dokument i egen regi. Oavsett vad du väljer ser vi till att det skapar tillgänglighet och långsiktighet.

Säkerhet och beständighet

Med vår hjälp får du den kunskap och de rutiner du behöver. Vi har kompetens att hantera sekretessbelagt material och de metoder vi använder oss av för lagring uppnår högsta tänkbara krav på säkerhet och beständighet. Våra metoder för arkivering uppfyller riksarkivets föreskrifter.

Trender inom dokumenthantering

Hinder mot effektiva och säkra dokumentflöden i svenska bolag.

Specialister på fysisk och digital dokumenthantering från Nobeli har fört en dialog med beslutsfattare från 700 svenska bolag i spridda branscher. Undersökningen har identifierat utmaningar, förbättringspotentialer och brister i hanteringen av dokument. Och kan därigenom presentera en rad förslag på åtgärder som gör hanteringen både effektivare och säkrare.

Här har du chansen att, helt kostnadsfritt, ta del av det sammanställda resultatet. Fyll i din e-post nedan så skickar vi rapporten till dig.

Kontakt

Richard Ericsson
Säljare
Tfn: 0586-826 86

Alla kontakter