Tidigare anställda

Nobeli behandlar personuppgifter för tidigare anställda för att uppfylla våra återstående avtalsförpliktelser som hänför sig till anställningen och för att följa tillämpliga lagar, såsom anställnings- och redovisningslagar.

Nobeli behandlar följande personuppgifter för tidigare anställda:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Anställningstid
  • Utbildning betald av Nobeli

Nobeli tillämpar olika lagringstider för olika kategorier av personuppgifter som är relaterade till den avslutade anställningen. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det finns ett legitimt syfte för Nobeli att fortsätta behandlingen och/eller i enlighet med den tidsperiod som krävs enligt tillämplig lag.