Kom ihåg servicen för en enkel vardag.

Serviceavtal

Våra tekniker står alltid beredda att hjälpa dig om problem uppstår med din säkerhetsanläggning.

Efter färdigställd installation erbjuder vi ett serviceavtal för din anläggning. Vi har olika nivåer på avtal och erbjuder det alternativ som passar just dig och din anläggning.

Ett serviceavtal ger dig ekonomiska fördelar samt prioriterad service. Erfarenheten visar att kostnaderna över tid blir betydligt lägre för system som får kontinuerlig översyn och underhåll, än för de som lämnas utan. Med ett serviceavtal kommer nivån på er anläggning att vara konstant hög under hela dess livslängd.

 

Ett serviceavtal ger en rad fördelar:

  • Onödiga fel på grund av åldrande teknik minimeras.
  • Servicekostnaderna blir totalt sett lägre.
  • Våra servicetekniker genomför dokumenterade kontroller av anläggningen.
  • Er trygghet och säkerhet ökar.
  • Fortlöpande kontroll att anläggningen uppfyller gällande regelverk.
  • Prioriterad service vid felanmälan.
  • Avtalspriser på utfört arbete.

Våra serviceavtal:

Grundserviceavtal

Omfattar ett planerat servicebesök per år, där vi gör en teknisk funktionskontroll, varefter ni får ett protokoll över anläggningens status.

Fullserviceavtal

Omfattar dels ett årligt besök, som i grundserviceavtalet, men även att vi tar det totala ansvaret till ett fast pris. Åtgärdande av fel och brister inklusive arbetstid och kostnader för utbyte av felaktig materiel ingår.

Funktionsavtal

Utöver ingående delar i grundserviceavtal och fullserviceavtal ersätts anläggningen omgående med alternativa lösningar tills reparation kan göras för att upprätthålla önskad funktion.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig