Vad behöver skyddas från vad?

Säkerhetsanalys

Hitta de svaga punkterna – innan andra gör det.

Där myndigheter eller annan kravställare kräver att ert företag uppfyller det regler och förordningar som finns, måste verksamhetens svaga punkter först identifieras.

Då rekommenderar vi en säkerhetsanalys, där våra experter ser över er verksamhet och värderar risker som kan åtgärdas med tekniskt och mekaniskt skydd. Resultatet sammanställs och redovisas för att ni ska få en objektiv bild av er situation och vad som anses särskilt riskfyllt, för att därefter kunna fatta välgrundade beslut om vad som ska åtgärdas.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig