Undvik oväntade besök.

Lås & skydd

Vi har en gedigen erfarenhet av effektiva låssystem och mekaniskt skydd. Alla lösningar anpassas helt till dig som kund och gällande krav från försäkringsbolag, myndigheter med mera.

Låssystem

Nobeli har en egen certifierad låsservicestation och auktoriserad låssmed, där vi kan erbjuda allt från omläggning av låscylindrar och nyckeltillverkning till leverans av kompletta låssystem. Vidare kan vi erbjuda kompletta dörrbeslagningar med låskistor, trycken, dörrstängare och dörröppningsautomatik. Vi har god kännedom gällande utrymningsbeslagning av dörrar och utrymningsvägar.

Mekaniskt skydd

Tekniska säkerhetssystem kompletteras ofta med ett mekaniskt skydd. De kan bestå av galler, jalusier och/eller dörrar godkända i aktuell skyddsklass. Tillsammans med våra underleverantörer som är specialiserade på olika typer av mekaniskt skydd garanterar vi att arbetet blir utfört enligt gällande regelverk. Ofta kompletteras det mekaniska skyddet även med ett godkänt och kopieringsskyddat låssystem.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig