Larm & passersystem

Tillförlitliga larm och möjligheten att kunna styra vem som har tillträde var och veta när de är där är en trygghet för såväl företaget som de anställda.

Larm & passersystem

Tillförlitliga larm och möjligheten att kunna styra vem som har tillträde var och när, är en trygghet för såväl företaget som de anställda.

Passersystem

Med ett passersystem minimerar ni risken för obehörigt tillträde och kan styra allt enligt ”vem, var och när” för olika delar av lokalerna. Detta oavsett om verksamheten är förlagd till en plats, flera områden eller orter. Passersystemet kan förändras i takt med verksamhetens behov. Passersystemen går att sammankoppla med andra typer av system som till exempel inbrottslarm. Det ger en kundanpassad helhetslösning för hela ert säkerhetsbehov.

Inbrottslarm

Vi är leverantörsoberoende och utifrån era försäkringskrav, myndighetskrav eller andra krav väljer vi det system som löser uppgiften bäst för just ert företag.

Vi är certifierade av Svensk Certifiering Norden AB, för anläggarfirma, inbrottslarm i larmklass 3 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens SSF 1015 med certifierade behöriga ingenjörer Inbrottslarm SSF 1016, utgåva 1. Nobeli Business Support AB, innehar av Polismyndigheten i Örebro län tillstånd att utföra inbrottslarmanläggningar enligt lagen 1983:1097.

Brandlarm

Vi har lång erfarenhet av att installera brandlarm enligt gällande regelverk. Vi samarbetar enbart med certifierade anläggarfirmor.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig