Skydda ditt varumärke.

Varumärke & design

Din immateriella rättighet

Dina immateriella rättigheter kan vara några av dina viktigaste tillgångar. På en konkurrensutsatt marknad med ökande mängd intrång såsom renommésnyltning och piratkopiering är det viktigt att skydda sina rättigheter globalt.

Ditt varumärke och/eller designskydd särskiljer dessutom din produkt från konkurrenternas vilket garanterar att produkten eller tjänsten har just den kvalitet som du står för.

Ansökningsprocessen

Vi hjälper dig och ditt företag att ta fram en strategi för varumärken och design. Vi stöttar er i processen att ta fram en varumärkesstrategi utifrån er expansionsplan eller ert nuvarande och kommande produktutbud. På Nobeli hanterar vi hela ansökningsprocessen från inlämning till beviljat varumärke eller designskydd.

Vi klassificerar varumärken och designskydd i enlighet med Wienklassificeringen, och för att säkerställa att ansökan inte inkräktar på någon annans existerande rättighet, gör vi en omvärldskontroll av befintliga registreringar.

Efter inlämnandet av ansökan sköter vi kontakten med myndigheter och utländska ombud. Vi kan även sköta förnyelser av design och varumärken.

Bevakning

I samband med att ditt varumärke blir välkänt ökar pressen att särskilja sig från andra aktörer på marknaden. Varumärken kan registreras för att medvetet efterlikna ditt varumärke eller så har aktörer i samma bransch oavsiktligt närmat sig dina rättigheter.

Utöver din redan existerade registrering kan vi erbjuda omvärldsbevakning av varumärkes- och designansökningar. Detta möjliggör att vi i rätt tid kan invända mot ansökningar som kränker din rätt.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig