Säkra immateriella tillgångar ger starkare affärer.

IP-Management

Företags IP-tillgångar utgör en växande del av de totala tillgångarna. Värdet av IP-tillgångarna kan därför vara av stor vikt vid värdering eller försäljning av företag eller utlicensiering av teknik.

I dessa tillgångar ingår inte bara registrerade IP-rättigheter såsom patent, design, och varumärken utan även företagshemligheter. Inte minst gäller detta kunskapsföretag där företagets värde till stor del är baserat på immaterialrättsliga tillgångar såsom patent och know-how. De flesta branscher måste idag se till IP-tillgångarnas värde, inte bara inom läkemedelsindustri och telekom som traditionellt lagt stor vikt vid immaterialrättsfrågor.

Rådgivning

Vi kan assistera företag och uppfinnare att utarbeta IP-strategier, för att optimera värdet av IP-tillgångar samt att koppla dessa till företagets affärsplan.

Teknik- och konkurrentbevakning

Vi hjälper företag att sätta upp bevakningsprofiler samt kontinuerligt bevaka dess intressen inom specifika teknikområden. Du kan därmed bevaka hur konkurrenternas patentansökningar utvecklas, vilket möjliggör att invändningar mot beviljade ansökningar kan göras inom föreskrivna tidsfrister. IP-landskapet och tredje parts patent nära din egen verksamhet, kan därmed tas i beaktande för ditt företags utveckling och inriktning.

Genom att immaterialrätt påträffas vid bevakningen går det att proaktivt förhindra eventuella intrång. Och du kan på ett tidigt stadium i projekt bli medveten om potentiellt blockerande IP-rättigheter vilket kraftigt kan minska affärsriskerna.

Freedom-to-Operate

Freedom-to-Operate eller Clearance är vedertagna begrepp vilka innebär att en undersökning av potentiellt blockerande IP-skydd görs inom ett specifikt område, t ex en ny produkt eller process. Patent och patentansökningar bedöms i förhållande till den egna verksamheten i syfte att utreda om risk för intrång föreligger för en specifik verksamhet.

På Nobeli assisterar vi kunder med sådana undersökningar. Det kan handla om helt nya eller modifierade processer. Eller produkter som företaget vill börja utveckla. Genom att göra en Freedom-to-Operate-utredning kan utvecklingsprojekt anpassas efter vilka immaterialrättsliga hinder som finns, samtidigt som affärsrisker i form av patentintrång minimeras.

Giltighetsundersökningar

Vi utför giltighetsundersökningar, t ex av kundens egna eller konkurrenters patent. Styrkor och svagheter i patent kan då utredas för att bedöma möjligheter att beivra potentiella intrångsgörare eller för att göra en affärsriskbedömning om kunden själv utvecklar/använder teknik nära konkurrenternas skyddsområden. Vi kan i samband med att patentansökningar beviljas, genomföra giltighetsundersökningar i syfte att invända mot beviljade patentansökningar, försvara patent som attackerats etc. Vi kan också i samband med utredning av köp/försäljning av IP-rättigheter eller företag med IP-rättigheter utföra giltighetsbedömningar, för att ge ett underlag för värdet hos de aktuella rättigheterna.

Kommersialisering och samarbete

I många situationer krävs samarbete mellan företag, universitet, institut, stiftelser etc för att föra teknikutvecklingen framåt. I samarbeten är det viktigt att man från början avtalar om vad man vill uppnå, t ex vilka rättigheter parterna ska erhålla, vad som ska samägas, vad som ska hållas hemligt, vad som får publiceras, och vad som eventuellt ska patenteras. I dessa samarbeten, där det från början kan vara mycket oklart vad som ska åstadkommas, kan det tyckas svårt att komma fram till ett avtal.

På Nobeli har vi erfarenhet från denna typ av samarbeten och kan bistå med råd och assistens vid framtagandet av IP-relaterade avtal såsom samarbetsavtal.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig