Vi hjälper dig säkra ditt namn.

Domännamn

Domännamnens betydelse har ökat över tiden. Idag är förmågan att kommunicera en produkt eller tjänst på internet avgörande för hur framgångsrik den blir på marknaden. Köparen, oavsett om det är en privatperson eller ett företag, söker själv den information som önskas inför ett köpbeslut. Därför är det av stor vikt att vara representerad med rätt domännamn.

Domännamnets likhet med ett produktnamn eller en kampanj är numera central. Många gånger bestäms därför produktnamn, företagsnamn, kampanjnamn och domännamn samtidigt.

I takt med att en produkts närvaro på internet ökar, ökar även så kallade domännamnsstölder. Oseriösa aktörer registrerar domännamn för att senare försöka sälja domännamnen för stora ekonomiska belopp till den mer rättmätige ägaren.

Registreringsprocessen

Vi hjälper dig i den komplexa världen av domännamn. Vår erfarenhet av domännamnsregistreringar gör att vi på Nobeli kan hjälpa till redan från idé till registrering. Vi hjälper dig i den strategiska processen och håller dig uppdaterad om nyheter som kan tänkas vara intressanta.

Har du sedan tidigare registreringar på olika registrarer hjälper vi dig att samla dessa hos en registrar och därmed få en enhetlig struktur på domännamnsinnehaven. Vi ser även till att årsavgifter för ditt innehav betalas till respektive myndighet.

Bevakning

På samma sätt som för varumärken och design, kan vi erbjuda omvärldsbevakning av domännamn.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig