Varför och hur vi använder dina personuppgifter

Nobeli Business Support AB (”Nobeli” eller ”vi”) samlar in och behandlar personuppgifter när vi interagerar med ett antal olika externa parter och personer, till exempel om du söker jobb, om du är affärskontakt eller om du besöker företaget.

 

Nobeli skyddar din integritet och ser till att skydda de personuppgifter som behandlas. Nobelis behandling av personuppgifter är i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning, ”GDPR” (liksom nationella anpassningar av detta regelverk) som syftar till att skydda individers integritet vid behandling av deras personliga information.

Följande beskriver hur Nobeli samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Vidare ges information om dina rättigheter enligt GDPR.

Vad gör vi med dina personuppgifter

Följande beskriver hur Nobeli samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Vidare ges information om dina rättigheter enligt GDPR.

Tidigare anställd

Nobeli behandlar personuppgifter för tidigare anställda för att uppfylla våra återstående avtalsförpliktelser som hänför sig till anställningen och för att följa tillämpliga lagar, såsom anställnings- och redovisningslagar.

Arbetssökande

Nobeli behandlar dina personuppgifter för att administrera din jobbansökan och bedöma din kompetens och lämplighet för tjänsten samt för att kommunicera med dig under rekryteringsprocessen.

Affärskontakter

Syftet med Nobelis behandling av dina personuppgifter är (i) att tillhandahålla relevant information till dig/din arbetsgivare om Nobelis produkter och tjänster, och (ii) att underlätta nuvarande och/eller framtida engagemang mellan Nobeli och din arbetsgivare.

Besökare till våra anläggningar

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller från den organisation som du representerar, eller genom användning av CCTV. Nobeli behandlar dina personuppgifter i syfte att följa nationell säkerhetslagstiftning och för att upprätthålla trygghet och säkerhet vid anläggningarna.

Digitala besökare

Nobeli behandlar dina personuppgifter i syfte att möjliggöra användning av våra tjänster, såsom prenumeration på våra nyhetsbrev och pressmeddelanden och deltagande i våra webbseminarier och andra digitala evenemang.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära mer detaljerad information om hur Nobeli behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.