Om oss

Med ursprung i försvarsindustrin, och till kunder med högt ställda krav, erbjuder Nobeli helhetslösningar inom säkerhet, dokumenthantering och lönehantering. Nobeli driver och förvaltar även det fina och anrika Bofors Hotel.

Nobeli grundades 1999 av nuvarande ägare BAE Systems Bofors och Saab Dynamics. Det övergripande syftet med företaget var att ge ägarna en trygg och enkel hantering av, för dem, affärskritiska supporttjänster. Ett krav var däremot att en del av omsättningen skulle komma från extern marknad. Sådana tjänster som har kännetecken som säkerhet, sekretess och integritet.

Nobeli har idag drygt 150 anställda med en omsättning på drygt 200 miljoner kronor och har kontor i Karlskoga, Örebro och Linköping. Vi har även verksamhet i Huskvarna och Stockholm – och kunder i hela landet.

Vår idé

Idén bakom Nobelis utbud av tjänster och produkter är att göra kärnverksamheten av de områden som är nödvändiga för kunderna, men som tar tid, pengar och energi från deras kärnverksamheter. Vi vill att kunderna med tillit ska ge oss ansvar för lönefrågor, dokumenthantering och säkerhetsfrågor – så att de kan fokusera på det de är bäst på.

Nobeli erbjuder kostnadseffektiva, trygga och flexibla lösningar i teknisk framkant. Kunderna har full insyn i våra processer och det hjälper oss att skapa långsiktiga och ömsesidiga relationer som leder till utveckling och ökad bytta för bägge parter. Nobeli har certifikat som intygar att verksamheten håller en hög kvalitet, Bland certifikaten återfinns bland andra IS 9001 och Behörig Anläggarfirma för tekniska säkerhetslösningar.

Vår marknad sträcker sig över hela Sverige. Vi utför även arbeten åt utländska uppdragsgivare. Tack vare moderna tekniska lösningar kan vi alltid vara tillgängliga och nära våra kunder, trots geografiska avstånd.

Lokalisering och korta fakta

Nobelis huvudkontor ligger i Karlskoga. Vi har även kontor i ytterligare fyra svenska städer. Uppdragen utförs där det är mest ändamålsenligt för våra kunder och för oss. Vi är idag drygt 150 medarbetare och omsätter cirka 200 miljoner kronor.

Kontakta oss