Om oss

Hela vår verksamhet bygger på kompetens, kvalitet, förtroende och framåtanda. Och det har det gjort i över 350 år. Vår resa började redan 1646 då Bofors Järnbruk grundades. Sedan dess har vi utvecklats via Alfred Nobel och försvarsindustrin, till att idag bistå såväl små som stora och komplexa företag inom vitt skilda branscher. Ett förtroende vi tar på största allvar – och vi arbetar för att, om och om igen, bevisa att vi alltid är att lita på.

Vi tillhandahåller tjänster som inte är kundernas kärnverksamhet – lönehantering, inköp, säkerhetsrådgivning, tekniska lösningar för säkerhet, spedition och arkivtjänster med fokus på digitala lösningar.

Vår specialistkompetens har fått stor uppmärksamhet på marknaden. Tack vare effektiva processer och metoder kan vi idag erbjuda kostnadseffektiva och flexibla lösningar, som verkligen gör skillnad för våra kunder.

Vi har flera certifikat som intygar att verksamheten håller en hög kvalité. Bland certifikaten återfinns ISO 9001 och behörig anläggarfirma för tekniska säkerhetslösningar.

Nobeli hjälper kunderna att höja sin nivå

Genom vår spetskompetens och specialisering inom en rad områden kan vi komplettera och effektivisera kundernas verksamheter. Detta medför att våra kunder får större handlingsfrihet inom sin kärnverksamhet. Och genom vårt öppna arbetssätt får kunden full kontroll på den outsourcade verksamheten.

Vi har ett proaktivt arbetssätt och utvecklar tillsammans med kunden nya och kostnadseffektiva lösningar löpande, alltefter de behov som uppstår.

Vår marknad

Vår marknad är hela Sverige. Vi utför även verksamhet åt utländska uppdragsgivare. Tack vare moderna tekniska lösningar kan vi alltid vara tillgängliga och nära kunden, trots det geografiska avståndet.

Lokalisering och korta fakta

Nobelis huvudkontor ligger i Karlskoga. Vi har även kontor i Örebro, Jönköping och Linköping. Uppdragen utförs där det är mest ändamålsenligt för våra kunder och för oss. Idag är vi drygt 140 medarbetare och omsätter ca 180 MSEK.