Certifiering

Vi jobbar ständigt med kvalitets- och kompetensutveckling. Och ett naturligt led i det arbetet är certifieringar av olika slag. Här nedan kan du läsa om några av de certifieringar krav vi lever upp till:

Authorised Economic Operator, AEO

Nobeli-Business-Support-AB-SV-2″>Nobeli Business Support AB SV

AEO-tillstånd

Certifierade Inköpare, Silf, CISilf
Certified Purchaser Silf

Vi är certifierade av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering AB, för Anläggarfirma. Inbrottslarm i larmklass 3 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens SSF 1015 samt certifierade som Behörig Ingenjör Inbrottslarm SSF 1016, utgåva 1 och Behörig Ingenjör CCTV SSF 1069, utgåva 1 och AMP-certifierade för installation av datanät, koppar och fiber.

Kontakt