”Vi levererar business support till kunder som vill fokusera på sin kärnverksamhet.”

Vår affärsidé

Om Nobeli

Nobeli bildades 1999 av Celsiuskoncernen med syftet att skapa en gemensam servicefunktion för Boforsbolagen.

Nobeli ägs idag av Saab Dynamics AB och av BAE Systems AB.

Nobeli tillhandahåller tjänster som inte är kundernas kärnverksamhet. Tjänsterna omfattar lönehantering, inköp, patent,  säkerhetsrådgivning, tekniska lösningar för säkerhet, spedition och arkivtjänster med fokus på digitala lösningar. Därtill bedriver Nobeli hotell-, restaurang- och konferensverksamhet då bolaget äger Bofors Hotel.

Den specialistkompetens som återfinns inom Nobeli har fått stor uppmärksamhet på marknaden. Tack vare effektiva processer och metoder erbjuder Nobeli idag kostnadseffektiva och flexibla lösningar.

Nobeli har flera certifikat som intygar att verksamheten håller en hög kvalité. Bland certifikaten återfinns ISO 9001 och behörig anläggarfirma för tekniska säkerhetslösningar.

Nobeli hjälper kunderna att höja sin nivå

Genom att erbjuda spetskompetens och specialisering inom en rad områden kan Nobeli komplettera och effektivisera kundernas verksamheter. Detta medför att kunden får en högre grad av handlingsfrihet inom sin kärnverksamhet.

Genom det öppna arbetssätt som Nobeli tillämpar har kunden full kontroll på den outsourcade verksamheten.

Nobeli uppfattas som proaktiva av befintliga kunder och utvecklar tillsammans med kunden nya och kostnadseffektiva lösningar löpande efter de behov som uppstår efterhand.

Vår marknad

Vår marknad är hela Sverige. Vi utför även verksamhet åt utländska uppdragsgivare.

Tack vare moderna tekniska lösningar upplever kunden närhet och mycket god tillgänglighet trots att det geografiska avståndet till oss kan vara betydande.

Lokalisering och korta fakta

Nobeli:s huvudkontor ligger i Karlskoga. Vi har även kontor i Örebro, Huskvarna och Linköping. Uppdragen utförs där det är mest ändamålsenligt för våra kunder och för oss. Idag är vi drygt 140 medarbetare och omsätter ca 180 MSEK.

Kontakt

Lena Wallenstad
Marknadsansvarig
Tfn: 073-446 22 60