Nyheter

Telenor bygger ut

Under natten mellan den 18 och 19 maj genomför Telenor en förändring av nätet i ert område.
Detta möjliggör att ni till fullo kan dra nytta av Telenors nya uppgraderade nät. Resultatet
blir 30 procent fler basstationer och – framförallt – bättre täckning och kapacitet.

2G-täckningen kan som följd av förbättringsåtgärderna variera under natten arbetet pågår.
Eventuella störningar ska vara åtgärdade innan morgonen. Arbetet kommer inte att påverka
3G-nätet på något sätt.

Gotland, Mälardalen och Västkusten är klara sedan tidigare.

Nytt arkiv med hög säkerhet

I fredags invigdes Nobeli Business Support:s nya arkivlokaler. Affärsområdeschef Andreas Carlson hälsade alla välkomna och VD Gerhard Svensson fick äran att klippa bandet. Läs gärna hela artikeln http://www.nwt.se/arbeteekonomi/article1295262.ece?service=refresh

Saab Bofors Support blir Nobeli.

För att bli en tydligare aktör på den öppna marknaden byter Saab Bofors Support AB i dagarna namn till Nobeli Business Support AB.

Verksamheten i företaget som samägs av Saab Dynamics AB och BAE Systems Bofors AB kommer inte att påverkas av namnändringen.

– Det här är ett sätt för oss att bli mer publika. Samt stärka vår egen identitet och skapa ett eget varumärke. Under senare års expansion på marknaden, har vi upplevt det som hämmande att vara så hårt länkade till de etablerade varumärkena som Saab och Bofors. Vi ser att vi har ett starkt erbjudande av tjänster för medelstora och stora företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet, säger Gerhard Svensson, VD.

Kärnverksamheten

Det är vår övertygelse att våra kunder uppnår bästa lönsamhet genom att inrikta sig på det de kan bäst. Och det är precis det, Nobeli Business Supports tjänster ger företag – möjlighet att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Nobelis verksamhetsområden är:

  • Lön och personal
  • Dokumenthantering
  • Telefoni
  • Säkerhet
  • Patent

Ambitionen är att våra kunder ska uppleva att vi står för kvalitet, trygghet och kompetens. Och vi lovar att alltid lösa uppgiften på bästa sätt för våra kunder.

– Personligen ser jag fram emot förändringen, och är övertygad om att namnbytet kommer att gagna såväl oss som företag som våra nuvarande och framtida kunder och samarbetspartners, avslutar Gerhard.

För mer information, kontakta gärna mig eller Mikael von Elern, marknadschef, på telefon 0586-825 50 mikael.vonelern@nobeli.se

Vänliga hälsningar, Gerhard Svensson

VD, Nobeli Business Support Telefon: 0586-818 62
Mobil: 073-446 18 62
E-post: gerhard.svensson@nobeli.se 

Your Hour

Vi erbjuder Business Support som höjer nivån, kompetensen och konkurrenskraften i ditt erbjudande – samtidigt som du kan koncentrera dig på det du gör bäst.

1 3 4 5