Varför och hur vi använder dina personuppgifter

Nobeli Business Support AB (”Nobeli” eller ”vi”) samlar in och behandlar personuppgifter när vi interagerar med ett antal olika externa parter och personer, till exempel om du söker jobb, om du är affärskontakt eller om du besöker företaget.

Nobeli skyddar din integritet och ser till att skydda de personuppgifter som behandlas. Nobelis behandling av personuppgifter är i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning, ”GDPR” (liksom nationella anpassningar av detta regelverk) som syftar till att skydda individers integritet vid behandling av deras personliga information.

Följande beskriver hur Nobeli samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Vidare ges information om dina rättigheter enligt GDPR.

Vad gör vi med dina personuppgifter

Följande beskriver hur Nobeli samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Vidare ges information om dina rättigheter enligt GDPR.