Skapa ett effektivt och säkert arkiv.

Konsultation

Oavsett vad du vill ha hjälp med, ring oss. Vi hjälper dig med informationshanteringsplaner, gallringsplaner, rådgivning och klassificering av dokument. Har du som organisation behov av ovanstående så är Nobeli rätt för dig.

Med en lång erfarenhet av arkiv- och informationshanteringstjänster och en regelbunden utbildning, inte minst gällande myndigheters krav, har vi stor kunskap och insikt i hur effektiv och säker arkivering och dokumenthantering ska byggas upp och administreras.

De medarbetare som finns inom Nobeli har mycket lång erfarenhet av arkiv- och informationshanteringstjänster. De har samlat på sig stor kunskap om tjänsterna samtidigt som de får regelbunden utbildning om det som är nytt på marknaden och nya krav från myndigheter.

Vi utför arkivarietjänster och har spetskompetensen inom de tjänster vi tillhandahåller.

Exempel på uppdrag som Nobeli utför inom ramen för konsultation och rådgivning är framtagande av:
1. Informationshanteringsplaner.
2. Gallringsplaner.
3. Analyser och business case.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig