e-Arkiv ger enkel och trygg åtkomst 24 timmar om dygnet.

e-Arkiv

Om informationen har ett högt informationsvärde över tid, samtidigt som den måste kunna tas fram i oförvanskat skick långt efter att den skapades, är en lösning med e-Arkiv något för dig.

Vår lösning av e-Arkiv har granskats och godkänts av försvarsindustrin. Vi kan med andra ord garantera en mycket hög säkerhetsnivå som anpassas helt till varje kunds behov.

Inflödet av information till e-Arkivet kan ske från ett affärssystem, fysisk information som skannats eller från olika konstruktions- och ritningsprogram.

Många fördelar med e-Arkiv.

Förutom tryggheten och vetskapen om att materialet lagras på ett hållbart och säkert sätt finns det många fördelar med ett organiserat e-Arkiv:

De övergripande fördelarna med att införa ett centralt e-Arkiv för en organisation är:

Reducerade kostnader:
• avveckling av äldre IT-system samt effektivare digitala processer

Efterlevnad av lagar och regler:
• kontroll och styrning av informationsåtkomst och långtidsarkivering

Ökad nytta av information:
• effektiv återanvändning och ny användning av befintlig information

För användarna i organisationen innebär en e-Arkivtjänst:
• Informationen tillgänglig dygnet runt årets alla dagar
• Enkel sökning och åtkomst till informationen i e-Arkivet via ett webb-gränssnitt

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig