Certifieringar

Vi jobbar ständigt med kvalitets- och kompetensutveckling. Och ett naturligt led i det arbetet är certifieringar av olika slag. Här nedan kan du läsa om några av de certifieringar och krav vi lever upp till:

Nobeli

Certifierad enligt: ISO 9001:2015

Certifierad enligt: ISO 27001:2013

Lön

SRF-certifierade lönekonsulter

Spedition

AEO-tillstånd

Authorised Economic Operator, AEO

Inköp

Certifierade Inköpare, Silf, CISilf
Certified Purchaser Silf

Säkerhet

Vi är certifierade av Svensk Certifiering Norden AB, för Anläggarfirma. Inbrottslarm i larmklass 3 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens SSF 1015 samt certifierade som Behörig Ingenjör Inbrottslarm SSF 1016, utgåva 1 och Behörig Ingenjör CCTV SSF 1069, utgåva 1 och AMP-certifierade för installation av datanät, koppar och fiber.

Dokument

Vi följer även OAIS-standard vad avser arkivtjänster.