Nyheter

Klock- och smyckeskedjan Ur & Penn väljer Nobeli för sin löneadministration

Ur & Penn är en av de äldsta och mest välkända kedjorna i den svenska klock- och smyckesbranschen. Idag har kedjan omkring 650 anställda och närmare 100 butiker runt om i Sverige. Ur & Penn har en kraftig tillväxttakt och ambitionen är att växa ytterligare under den närmsta tiden.

Med företagets tillväxtambition väntas många rekryteringar både till de nya butikerna och tillsättning av centrala funktioner under de närmsta åren. Med tillväxten behövs en samarbetspartner inom lönehantering som har förmågan att arbeta nära företaget och kunna stötta i expansionen.

”Vi letade efter en långsiktig partner inom lönehantering som hade förmågan både att leverera en kostnadseffektiv lösning, men också förmågan att ta ett större ansvar kring support och finnas tillgänglig för våra anställda. Därtill har det varit av stor vikt för oss att hitta en partner som arbetar nära oss som företag och som kan agera proaktivt, säger Linda Sundblad, HR-Chef på Ur & Penn.”

”Vi är naturligtvis mycket stolta över att Ur & Penn har valt oss som ny leverantör av lönetjänster. Överenskommelsen innebär att vi stärker vår kompetens inom detaljhandeln som är ett fokusområde för våra lönetjänster och där vi har flera pågående dialoger, säger Lennart Fräjdin, VD på Nobeli Business Support.”

Avtalet som nu har tecknats mellan Nobeli och Ur & Penn omfattar lönehanteringstjänster för samtliga Ur & Penns anställda i Sverige. Implementationsarbetet kommer att påbörjas omgående och produktionssättning planeras till hösten 2017.

För mera information kontakta gärna:

Lennart Fräjdin, VD Nobeli Business Support AB, lennart.frajdin@nobeli.se

Nio av Nobelis lönekonsulter auktoriserade!

Sedan 2013 har Srf Konsulterna, Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön, arbetat med att auktorisera lönekonsulter. Auktorisationen utgör en kvalitetsstämpel på marknaden, vilket hjälper företag att hitta rätt kompetens direkt. Vi är idag stolta över att meddela att nio lönekonsulter hos oss på Nobeli nu har erhållit auktorisationen.

Att erhålla en auktorisation som lönekonsult är inte bara att genomgå själva auktoriseringen. Som auktoriserad lönekonsult förväntas du underhålla din kompetens inom löneområdet och kontinuerligt delta i olika former av kompetensutveckling. Kort sagt är det en auktorisering som signalerar förtroende, kompetens och trygghet på marknaden.

”Auktoriseringen är naturligtvis en individuell stämpel på hög kunskap och stor erfarenhet, men vi på Nobeli är otroligt glada och stolta över att våra lönekonsulter är så kompetenta inom området, säger Nina Forsberg som är Affärsområdeschef på Lön och personal på Nobeli.”

Nobeli Business Support har sedan 1999 erbjudit professionell lönehantering åt mellanstora och stora företag och organisationer. Med spjutspetskompetens inom området, hög flexibilitet och ett personligt bemötande, effektiviserar och förenklare vi våra kunders vardag.

För ytterligare information, kontakta Nina Forsberg, affärsområdeschef. Telefon 0586-826 78, nina.forsberg@nobeli.se

Nytt utseende på webben

Inför valborgshelgen lanseras vår nya webbplats. De senaste månaderna har vi byggt om webbplatsen för att få ett modernare uttryck och en enklare navigering. 

Våra tjänster har fått tydligare undersidor och vi har gjort det lättare att hitta rätt kontakter. Webbplatsen är byggd i responsive design, så att vi är lättillgängliga för alla format. 

– Det känns fantastiskt kul med nytt utseende på webben. Webbplatsen som vi nu lanserar känns väldigt modern och avspeglar hela vår verksamhet på ett mycket bra sätt, säger Mikael von Elern, marknadschef på Nobeli.

Bakom nya webbplatsen står Ord&Bild Reklambyrå i Karlstad.

Nobeli och Tieto i unikt samarbete

Nobeli Business Support och Tieto har i veckan tecknat ett avtal om ett långsiktigt samarbete inom marknadsföring, upphandling, leverans och underhåll av elektronisk dokumentarkivering – e-arkiv.

– Med vår kompetens gällande hantering och förvaltning av arkiv, och Tietos tekniska kunnande och deras lösningar, får vi tillsammans ett försprång på marknaden och ett oerhört starkt erbjudande när det gäller säker digital arkivering säger Andreas Carlson, Affärsområdeschef på Nobeli.

Nobeli och Tieto har inlett ett samarbete sedan flera år tillbaka, så produkterna och tjänsterna som nu kommer att erbjudas, såväl gamla som nya kunder, har testats och förfinats under lång tid.

När samarbetet nu blir officiellt, kommer Nobelis erbjudande gällande elektronisk dokumenthantering stärkas genom Tietos toppmoderna tekniska lösningar. Och därmed komplettera deras unika fysiska arkiveringstjänster. Samtidigt kommer Tieto att kunna ta del av Nobelis erfarenheter från förvaltning och hantering av arkiv och dokumenthantering.

– Vi är mycket glada att kunna fördjupa Tietos och Nobelis samverkan inom området digital arkivering. Vi kommer tillsammans kunna ge befintliga och nya kunder en komplett lösning vad det gäller digital arkivering. Men vårt unika tjänsteutbud kommer vår marknadsposition stärkas rejält, säger Per Håkansson Customer Executive på Tieto.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Carlson, affärsområdeschef, Nobeli Business Support
tel: +46 73 446 25 69, andreas.carlson@nobeli.se

Gerhard Svensson, vd, Nobeli Business Support
tel: +46 586 818 62, mobil: +46 73 446 18 62
gerhard.svensson@nobeli.se

Per Håkansson, Customer Executive, Tieto Sweden AB
tel: +46 70 6265191, per.hakansson@tieto.com

Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och erbjuder helhetslösningar för näringsliv och offentlig sektor samt produktutvecklingstjänster inom kommunikations- och inbyggd mjukvaruteknologi. Företaget verkar på global nivå inom produktutveckling samt via globala leveranscenter. Vårt mål är att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kunder att transformera sina verksamheter. Vi tror på utveckling och resultat som märks.

Tieto grundades 1968 och har huvudkontor i Helsingfors. Vi är cirka 17 000 anställda i över tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,8 miljarder euro. Aktien är listad på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på www.tieto.se.

Nobeli Business Support kompletterar och effektiviserar kundernas verksamheter inom Dokumenthantering, Lön och Personal, Patent, Säkerhet, Telefoni och Spedition. Företaget har huvudkontor i Karlskoga där rötterna till ägar-företagen Saab Dynamics AB och BAE Systems Bofors AB finns. I övrigt så följer vi våra kunder och levererar tjänster där de är, det kan vara lokalt, regionalt samt nationellt. I vissa fall även utomlands. Nobeli har cirka 135 medarbetare och omsätter årligen ca 170 MSEK.

Saab Bofors Support blir Nobeli.

För att bli en tydligare aktör på den öppna marknaden byter Saab Bofors Support AB i dagarna namn till Nobeli Business Support AB.

Verksamheten i företaget som samägs av Saab Dynamics AB och BAE Systems Bofors AB kommer inte att påverkas av namnändringen.

– Det här är ett sätt för oss att bli mer publika. Samt stärka vår egen identitet och skapa ett eget varumärke. Under senare års expansion på marknaden, har vi upplevt det som hämmande att vara så hårt länkade till de etablerade varumärkena som Saab och Bofors. Vi ser att vi har ett starkt erbjudande av tjänster för medelstora och stora företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet, säger Gerhard Svensson, VD.

Kärnverksamheten

Det är vår övertygelse att våra kunder uppnår bästa lönsamhet genom att inrikta sig på det de kan bäst. Och det är precis det, Nobeli Business Supports tjänster ger företag – möjlighet att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Nobelis verksamhetsområden är:

  • Lön och personal
  • Dokumenthantering
  • Telefoni
  • Säkerhet
  • Patent

Ambitionen är att våra kunder ska uppleva att vi står för kvalitet, trygghet och kompetens. Och vi lovar att alltid lösa uppgiften på bästa sätt för våra kunder.

– Personligen ser jag fram emot förändringen, och är övertygad om att namnbytet kommer att gagna såväl oss som företag som våra nuvarande och framtida kunder och samarbetspartners, avslutar Gerhard.

För mer information, kontakta gärna mig eller Mikael von Elern, marknadschef, på telefon 0586-825 50 mikael.vonelern@nobeli.se

Vänliga hälsningar, Gerhard Svensson

VD, Nobeli Business Support Telefon: 0586-818 62
Mobil: 073-446 18 62
E-post: gerhard.svensson@nobeli.se