Centralt

Alla artiklar

Pandemin och konsekvenserna på arbetslivet

Under de senaste 18 månaderna har förutsättningarna för arbetslivet påverkats nått enormt. Distans- och hemarbete har införts på grund av de restriktioner som myndigheterna ålagt oss som arbetsgivare och som anställda. I det samhällstid som vi lever i nu har betydelsen av rätt och riktig information blivit allt med väsentlig. Kraven på tillgänglighet har också […]

Har vi kommit till ett normalläge?

I mars 2020 slogs vi alla av insikten att det vi betraktar som normalt och vardagligt förändrades i grund och botten. Jag tänker givetvis på pandemin som svept över oss alla. Människor har lidit och ansträngningarna inom hälso- och sjukvården har varit enorma. Hela samhällssystemet har satts på ett prov på ett sätt som inte […]

Medlemmar i SOFF

Som ett led i att bygga nätverk, öka kännedom om Nobeli i Sverige, lära oss av andra och för att kunna erbjuda vår kunskap om bl.a. säkerhetslösningar sökte Nobeli om medlemskap i SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen. Styrelsen har godkänt vår ansökan och Nobeli är nu medlem i SOFF. SOFF är en branschorganisation för företag inom […]

Årets julhälsning från vår VD Lennart Fräjdin

Det år som vi snart kan lägga bakom oss har för många varit utmanande och besvärligt. Snart sagt alla dagar sedan mars har vi i olika TV-inslag fått rapporter om effekterna av ett litet lömskt virus.