Besökare till våra anläggningar

Nobeli behandlar följande personuppgifter i samband med besök på våra anläggningar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Passnummer (om svenskt personnummer inte anges)
 • Medborgarskap (om svenskt personnummer inte anges)
 • Namn på organisationen du representerar på dagen för besöket
 • Besökets längd
 • Inträdeslogg för vårt besök
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Bilens registreringsnummer (om du använder besöksparkeringen)
 • Övervakningskamera (“CCTV”) inspelningar eller bilder

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller från den organisation som du representerar, eller genom användning av CCTV.

Nobeli behandlar dina personuppgifter i syfte att följa nationell säkerhetslagstiftning och för att upprätthålla trygghet och säkerhet vid anläggningarna.

Nobeli kommer att behandla dina personuppgifter av följande juridiska skäl:

 • för att följa nationell säkerhetslagstiftning (t.ex. säkerhetslagstiftning eller säkerhetsskyddsavtal som ingåtts med statliga myndigheter)
 • när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller din arbetsgivare
 • när det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för ändamål som rör Nobelis legitima intressen och när intresset av att behandla uppgifterna är större än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas (t.ex. när behandling utförs för att upprätthålla trygghet och säkerhet vid anläggningarna)

Nobeli kommer att lagra dina personuppgifter i tio (10) år om Nobeli är skyldigt att behandla personuppgifterna enligt svensk nationell säkerhetslagstiftning. Om dina personuppgifter behandlas för att upprätthålla trygghet och säkerhet vid anläggningarna kommer de att lagras i tre (3) år.

Läs mer om dina rättigheter och hur du kommer i kontakt med Nobeli här.