Ikon

E-arkiv ger trygg åtkomst dygnet runt

E-arkiv ger trygg åtkomst dygnet runt

Kommuner och myndigheter med höga krav på sina system för e-arkiv är välkomna till oss. Vi är med hela vägen från införandet till förvaltandet och hjälper kunderna att skapa ett elektroniskt arkiv som fungerar dygnet runt. Era dokument kommer vila tryggt hos oss. Oförvanskade och framtidssäkrade. E-arkiv på nästa nivå.

E-arkivering på den säkra sidan

Nobelis verksamhet startade en gång med försvarsindustrin. Erfarenheter därifrån tar vi med till andra företag och offentliga verksamheter för att erbjuda dem de trygga lösningar de efterfrågar. Ett e-arkiv som håller obehöriga borta är en självklar sak för Nobeli, liksom att uppfylla de lagar och regler som omgärdar arkivering för offentlig sektor och företag.

Där det behövs, när det behövs

Vår erfarenhet visar att kunder som överväger att införa ett e-arkiv eller som redan gjort det värderar tillgängligheten högt. E-arkiv hos Nobeli finns tillgängligt när kunderna behöver det. Det ger förut-sättningar för arbete dygnet runt, där arbetet behöver utföras.

E-arkiv från Nobeli – 
en helhetslösning

Vi ser vårt e-arkiv som en möjlighet till bekymmersfri arkivhantering, där det kunden behöver är inbakat i lösningen. Lösningen utformas så olika delar av kundens verksamhet får bättre arbetsförutsättningar, sett till tillgänglighet och funktionalitet rörande arkivet. E-arkivet kan nyttjas av de medarbetare kunden önskar.

Information säkras för framtiden

Nobelis e-arkiv garanterar en långsiktig säker lösning, där den information som arkiveras hela tiden kan hämtas fram i oförvanskat skick. Kort sagt framtidssäkras informationen för våra kunder.

Oavsett om ni väljer att skanna era dokument med hjälp av oss, eller redan har digitala filer eller system som ska arkiveras så har vi lösningen som passar er. Tillsammans med vår samarbetspartner 
Ida Infront och skapar en lösning där era behov styr. Oavsett vilket utförande ni väljer, får ni tillgång till iipax Archive, ett av de mest använda systemen inom offentlig sektor, med hög standard i såväl kvalitet som regelefterlevnad.

Vill du veta mer?

Frågor och funderingar kring våra tjänster, eller bara nyfiken på företaget Nobeli? Hör av dig, vi berättar gärna mer! Fyll i formuläret här intill, så återkopplar vi så snabbt vi kan.

Medarbetarbild

Johan Schönning

Sälj- och affärsutveckling – Arkivtjänster

Kontakt