Alla artiklar

Har vi kommit till ett normalläge?

I mars 2020 slogs vi alla av insikten att det vi betraktar som normalt och vardagligt förändrades i grund och botten. Jag tänker givetvis på pandemin som svept över oss alla. Människor har lidit och ansträngningarna inom hälso- och sjukvården har varit enorma. Hela samhällssystemet har satts på ett prov på ett sätt som inte […]

Medlemmar i SOFF

Som ett led i att bygga nätverk, öka kännedom om Nobeli i Sverige, lära oss av andra och för att kunna erbjuda vår kunskap om bl.a. säkerhetslösningar sökte Nobeli om medlemskap i SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen. Styrelsen har godkänt vår ansökan och Nobeli är nu medlem i SOFF. SOFF är en branschorganisation för företag inom […]

Tips för dig som funderar på arkivering av fysiska dokument

Vi på Nobeli har en lång erfarenhet av att digitalisera fysisk information och delar här med oss av hur vi jobbar med ett digitaliseringsprojekt för att få det så kostnadseffektivt som möjligt.

Årets julhälsning från vår VD Lennart Fräjdin

Det år som vi snart kan lägga bakom oss har för många varit utmanande och besvärligt. Snart sagt alla dagar sedan mars har vi i olika TV-inslag fått rapporter om effekterna av ett litet lömskt virus.

Brandvarnarens dag 1 december

Vi på Nobeli vill uppmärksamma brandvarnarens dag då vi vet att det vid jul sker en del tillbud när fler tänder levande ljus hemma.

Boka en halvdag med vår Arkivarie

Behöver ni bredda kompetensen inom arkiv- och informationshanteringsfrågor på er kommun? Boka en halvdag med Nobelis arkivarie Johan Hagsmo.