Alla artiklar

Tips för dig som funderar på arkivering av fysiska dokument

Vi på Nobeli har en lång erfarenhet av att digitalisera fysisk information och delar här med oss av hur vi jobbar med ett digitaliseringsprojekt för att få det så kostnadseffektivt som möjligt.

Årets julhälsning från vår VD Lennart Fräjdin

Det år som vi snart kan lägga bakom oss har för många varit utmanande och besvärligt. Snart sagt alla dagar sedan mars har vi i olika TV-inslag fått rapporter om effekterna av ett litet lömskt virus.

Brandvarnarens dag 1 december

Vi på Nobeli vill uppmärksamma brandvarnarens dag då vi vet att det vid jul sker en del tillbud när fler tänder levande ljus hemma.

Boka en halvdag med vår Arkivarie

Behöver ni bredda kompetensen inom arkiv- och informationshanteringsfrågor på er kommun? Boka en halvdag med Nobelis arkivarie Johan Hagsmo.