Affärskontakter

Nobeli behandlar följande personuppgifter för affärskontakter:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Faxnummer
  • Jobbtitel
  • Roll
  • Adress till arbetsplatsen

Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig eller från den organisation som du representerar eller i vissa fall från allmänt tillgängliga tjänster eller register, myndigheter eller institutioner.

Syftet med Nobelis behandling av dina personuppgifter är (i) att tillhandahålla relevant information till dig/din arbetsgivare om Nobelis produkter och tjänster, och (ii) att underlätta nuvarande och/eller framtida engagemang mellan Nobeli och din arbetsgivare.

Nobelis behandling av dina personuppgifter är baserad på de legitima intressen som Nobeli eftersträvar. Detta innebär att Nobeli är av uppfattningen att dess intresse av att behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges ovan går före den integritetskränkning som du utsätts för till följd av behandlingen. Slutsatsen av vår intresseavvägning görs speciellt på grund av det faktum att (i) det är avgörande för Nobeli att behandla kontaktuppgifter till en representant för Nobelis affärspartners, och (ii) att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad till minsta möjliga.

Nobeli tillämpar olika lagringsperioder för olika kategorier av personuppgifter som är relaterade till affärskontakter. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det finns ett legitimt syfte för företaget att fortsätta behandlingen och/eller i enlighet med den tidsperiod som krävs enligt tillämplig lag.

Läs mer om dina rättigheter och hur du kommer i kontakt med Nobeli här.