Centralt

Nobeli inleder digitalisering av kritiska bildkort för kund i Sverige

Nobeli har fått det stora förtroendet att digitalisera ett stort bestånd av verksamhetskritiska bildkort för en kund i Sverige

Nobeli har fått det stora förtroendet att digitalisera ett stort bestånd av verksamhetskritiska bildkort för en kund i Sverige. I samband med skanningen kommer Nobeli att extrahera data med hjälp av ny teknik som gör det möjligt att på ett effektivt sätt återsöka information, vilket skapar värde och underlättar för kunden

”Vi är mycket stolta över att ha fått detta förtroende”, säger Pernilla Konradsen, VD på Nobeli. ”Detta är ett bevis på att våra tjänster är av högsta kvalitet och att vi är en ledande aktör inom skanningstjänster.”

Inskanningen av de verksamhetskritiska bildkorten beräknas påbörjas omgående.