Centralt

Strategi och målsättningar kvarstår för Nobeli när VD lämnar över stafettpinnen

VD Lennart Fräjdin lämnar bolaget 1 augusti för en nyinrättad tjänst inom koncernen och Saab Dynamics.
Lennart har under 7 år som VD tillsammans med personalen fokuserat på bolagets tillväxt genom ökade marknadsandelar och är nu en stark aktör inom sitt segment.
”Vi vill tacka Lennart Fräjdin för hans outtröttliga ledarskap och dedikation till företaget under dessa år. Hans bidrag har varit värdefulla och har gett oss en stark grund att stå på inför framtida tillväxt och framgång,” säger Pernilla Konradsen vVD.

Styrelsen har utsett bolagets vVD Pernilla Konradsen att leda Nobeli i rollen som tf VD tills vidare.
Pernilla har arbetat mycket nära Lennart i sin roll som vVD med ansvar för affärsutveckling tillika ekonomichef. Hon har även tidigare innehaft rollen som kvalitetschef i bolaget.
I dessa roller har hon varit engagerad och drivande tillsammans med övrig ledning i strategiarbetet.

”Pernilla är en passionerad ledare med en stark vision för företagets framtid. Jag är fullkomligt övertygad om att hennes visionära ledarskap kommer att leda oss mot nya höjder och skapa värde för både våra kunder, medarbetare och ägare” uttrycker Lennart Fräjdin, avgående VD