Okategoriserade

Dataskyddsdagen

Idag den 28 januari firar vi Dataskyddsdagen här i Sverige men även internationellt. Den firas för att öka medvetenheten hos privatpersoner och företag om vikten att skydda sin information.
På Nobeli hanterar vi dagligen stora informationsmängder av olika karaktär och därför är det viktigt för oss att följa alla de policys och instruktioner som är framtagna i syftet att skydda vår och våra kunders information.

Informationssäkerhet för oss utgår ifrån aspekterna;

  • Konfidentialitet
  • Integritet
  • Tillgänglighet

Men dataskydd/informationsskydd handlar även om de grundläggande medborgerliga rättigheterna att vara säker på att den personliga informationen skyddas. Där har vi den Europeiska Dataskyddsförodningen (GDPR) som guidar oss.

På Nobeli har vi ett eget Dataskyddsombud som ingår i ett Compliance-team som ansvarar för processer gällande både uppföljning och incidenthantering.

Alla anställda är ansvariga att följa dessa och regelbundet delta på utbildningar för att upprätthålla medvetandet om vikten av data-och informationsskydd.