Centralt

Nobeli - en del av lokalsamhället

Som alla andra ser jag att pandemin behåller sitt grepp över människor och verksamheter. Liksom många andra hoppades jag i höstas att de lättnader av restriktionerna som vi såg då var början mot en återgång till ett mer normalt läge.

Tyvärr är trenden det motsatta. Senast igår, den 10 januari 2022 presenterades ytterligare skärpningar.

Det är lätt att en känsla av uppgivenhet sköljer över oss och att missmodet tar överhand.
Jag intalar mig själv att alternativet till att inte följa myndigheternas restriktioner och rekommendationer är ett mycket dåligt val. Vi måste ställa upp och se till att följa de restriktioner som fastställts. Undvika personliga möten, fortsätta att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt och följa råden om vaccination. Alternativet är att vi inte kommer se slutet på pandemin på väldigt länge, och det är mycket mer bekymmersamt än att vi alla anstränger oss nu när en fjärde våg sprider sig.

Vi på Nobeli har sedan sommaren 2020 uppmanat och möjliggjort arbete hemifrån, inom de områden som detta varit möjligt. I verksamheter som kräver närvaro på arbetsplatsen har vi gjort allt som står i vår makt att skydda personalen och reducera risken för smittspridning.

Jag är mycket stolt när jag kan konstatera att vi uppfyllt alla våra åtaganden mot kunder, trots ett nytt och unikt läge.
Visst har vi som alla andra drabbats, vi har personal som konstaterats med corona. Men vi har inte haft någon stor smittspridning som lamslagit verksamheten.

Den återgång som inleddes i höstas pausas. Vi fortsätter att arbeta hemifrån så långt som detta är möjligt men är redo att kicka igång 2022 med alla dess utmaningar.

Vi fortsätter att försöka bidra med det vi kan för att undvika en överbelastning inom hälso- och sjukvården på de orter som vi är verksamma på, nämligen Karlskoga, Örebro, Linköping och Jönköping.

 

Vi kan inte göra allt, men vi gör det vi kan!