Centralt

Stort tack till alla kunder, leverantörer och samarbetspartners

Sedan mars 2020 har inte Världen varit sig lik, jag tänker givetvis på konsekvenserna i kölvattnet av pandemin. Ordet pandemi har etsats sig fast hos oss alla och effekterna på samhället har varit enorma. Vi som enskilda individer har behövt anpassa vår vardag och företag och verksamheter har tvingats tänka om och nytt
Den insats som vårdsektorn i Sverige gjort och gör är imponerande. Utan dessa hjältars insatser hade vi som arbetar i privat sektor fått se än mer kännbara konsekvenser i våra verksamheter.
Vi på Nobeli har självfallet berörts av pandemin. Vi har också tvingats tänka om och framförallt tänka nytt. Under de senaste 18 – 20 månaderna har vi på Nobeli arbetat intensivt med vidareutveckling av vår verksamhet. Vi har skruvat i tjänsteerbjudanden, i tjänsteleveranserna och funnit nya tekniska lösningar till nytta för våra kunder.
Vi har antagit en stark och ambitiös tillväxtstrategi med siktet inställt på framtiden. Vi kommer även fortsättningsvis att sträva efter att alla, kunder, medarbetare och leverantörer ska finna att det är enkelt och tryggt att samarbete med Nobeli. Ett led i vår strävan är att bli än mer synliga och än mer aktiva på marknaden. Med den bakgrund som Nobeli har och med de fina kundsamarbeten som vi har och har haft under lång tid, känner jag mig trygg i att vidga våra vyer. Nobeli har en tydlig plats på marknaden och jag ser att vi gör en positiv skillnad för många kunder.

Konkreta exempel på det utvecklingsarbete som skett senaste tiden är;
• Det arbete som skett inom Bofors Hotel med ett nytt fräscht upplägg för möten, konferens och logi
• Införande av nya och effektiva system för löneleveranser med helt nya möjligheter för dig som kund
• Stort fokus på tidiga rådgivningsinsatser inom säkerhetsteknik som leder till kostnadseffektiva och säkra slutlösningar för kunden
• Den kraft som vi har att minska kundens sårbarhet när det kommer till att säkerställa tillgång till information av affärskritisk information över tid

Jag tackar alla kunder, leverantörer och samarbetspartners för ett gott samarbete under 2021. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att ta flera och viktiga steg under de kommande åren.

Med tillönskan om en

GOD JUL

och ett
GOTT NYTT ÅR

Lennart Fräjdin
VD