Centralt

Pandemin och konsekvenserna på arbetslivet

Under de senaste 18 månaderna har förutsättningarna för arbetslivet påverkats nått enormt. Distans- och hemarbete har införts på grund av de restriktioner som myndigheterna ålagt oss som arbetsgivare och som anställda.

I det samhällstid som vi lever i nu har betydelsen av rätt och riktig information blivit allt med väsentlig. Kraven på tillgänglighet har också skärpts vilket blivit än mer påtagligt under det senaste 1,5 året.

Flera av våra kunder har granskat vilken typ av information som är kritisk och tillsammans med oss säkerställt tillgängligheten av korrekt information även om arbetet utförs på annan plats än den ordinarie. Detta har inneburit att vi hjälpt kunderna med att digitalisera bildkort, ritningar, micro-filmer och självfallet sådan information som samlats i pärmar.

Du och din verksamhet har säkerligen kritiskt viktig information som behöver vara korrekt och tillgänglig 24/7/365. När du funderar på en enkel och trygg lösning som rör kritiskt viktig information slår du en signal till oss på Nobeli. Tillsammans finner vi den bästa lösningen för dig och din verksamhet.

Utöver att digitalisera affärskritisk information har vi lösningar för lagring av denna.

Ett samtal till Johan Schönning är början på lösningen. Johan och teamet som ansvarar för digitalisering och e-Arkiv hjälper dagligen företag och organisationer. Johan når du på 072 162 22 81. Om du föredrar mail når du Johan på johan.schonning@nobeli.se