Centralt

Medlemmar i SOFF

Som ett led i att bygga nätverk, öka kännedom om Nobeli i Sverige, lära oss av andra och för att kunna erbjuda vår kunskap om bl.a. säkerhetslösningar sökte Nobeli om medlemskap i SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen. Styrelsen har godkänt vår ansökan och Nobeli är nu medlem i SOFF.

SOFF är en branschorganisation för företag inom cyberförsvar, samhällssäkerhet och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Det finns över 130 företag med i föreningen, fördelade på fler än 70 orter. Bland företagen finns t.ex. våra ägare SAAB Dynamics och BAE Systems Bofors samt några av våra befintliga kunder.