Centralt

Årets julhälsning från vår VD Lennart Fräjdin

Det år som vi snart kan lägga bakom oss har för många varit utmanande och besvärligt. Snart sagt alla dagar sedan mars har vi i olika TV-inslag fått rapporter om effekterna av ett litet lömskt virus.

När året började kunde jag i min vildaste fantasi inte ana att CV-19 skulle leda till så mycket död och elände. Jag finner inte ord som är tillräckligt kraftfulla och som kan mäta sig med den närmaste heroiska insats som vårdpersonalen gör!

Jag är glad, stolt och mycket ödmjuk inför det faktum att vi på Nobeli kunnat upprätthålla alla tjänsteleveranser och åtagande mot kunder och leverantörer. Jag är lika glad när jag konstaterar att CV-19 drabbat oerhört få inom företaget. Och de som drabbats har klarat sig lindrigt.

Jag hoppas att vi får ett ljust och glädjefyllt 2021 där vi kan träffas personligen på ett sätt som inte varit möjligt under det gångna året.

Nobeli är inne i en spännande period med en hög ambition. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna överraska marknaden, och oss själva, till gagn för flera under åren som ligger framför oss.

Jag tackar Dig som kund, jag tackar Dig som leverantör för ett gott samarbete under mycket annorlunda och utmanande betingelser.

Jag tillönskar dig en God Jul och ett Gott friskt 2021.

Lennart Fräjdin
VD – Nobeli