Säkerhet

Brandvarnarens dag 1 december

Vi på Nobeli vill uppmärksamma brandvarnarens dag då vi vet att det vid jul sker en del tillbud när fler tänder levande ljus hemma.

Vi rekommenderar dig att löpande se över dina brandvarnare och göra tester av dessa så ni har ett säkert och tryggt hem. Kom även ihåg brandrutiner på ert företag och att se över så att löpande kontroller genomförs av er brandlarmsanläggning. Har ni som företag behov av stöd så finns Nobeli Säkerhet som kan hjälpa er i er vardag.

Mer info om säkerhet och löpande underhåll finner du på exempelvis denna sida som handlar om Serviceavtal.