Dokumenthantering

Boka en halvdag med vår Arkivarie

Behöver ni bredda kompetensen inom arkiv- och informationshanteringsfrågor på er kommun? Boka en halvdag med Nobelis arkivarie Johan Hagsmo.

Nobelis Arkivarie heter Johan Hagsmo och har lång erfarenhet från kommunal verksamhet gällande arkiv och dess hantering. Under den här halvdagen går vi exempelvis igenom grundläggande kunskaper kring dokument-/informationshantering som:

· Lagar och förordningar
· Offentlighet och dess principer
· Varför vi sparar information
· Registrering och diarieföring
· Allmänna handlingar och sekretess
· Bevarande och gallring
· Dokument- och informationshanteringsplan
· Arkivansvar inom kommunen

Vill ni öka kompetensen? Varmt välkommen att kontakta Johan Schönning på +46 72 162 22 81 alt. johan.schonning@nobeli.se så hjälper han er att boka denna dag med Johan Hagsmo. Du hittar också mer information på sidan Dokumenthantering.