Nyheter

Klock- och smyckeskedjan Ur & Penn väljer Nobeli för sin löneadministration

Ur & Penn är en av de äldsta och mest välkända kedjorna i den svenska klock- och smyckesbranschen. Idag har kedjan omkring 650 anställda och närmare 100 butiker runt om i Sverige. Ur & Penn har en kraftig tillväxttakt och ambitionen är att växa ytterligare under den närmsta tiden.

Med företagets tillväxtambition väntas många rekryteringar både till de nya butikerna och tillsättning av centrala funktioner under de närmsta åren. Med tillväxten behövs en samarbetspartner inom lönehantering som har förmågan att arbeta nära företaget och kunna stötta i expansionen.

”Vi letade efter en långsiktig partner inom lönehantering som hade förmågan både att leverera en kostnadseffektiv lösning, men också förmågan att ta ett större ansvar kring support och finnas tillgänglig för våra anställda. Därtill har det varit av stor vikt för oss att hitta en partner som arbetar nära oss som företag och som kan agera proaktivt, säger Linda Sundblad, HR-Chef på Ur & Penn.”

”Vi är naturligtvis mycket stolta över att Ur & Penn har valt oss som ny leverantör av lönetjänster. Överenskommelsen innebär att vi stärker vår kompetens inom detaljhandeln som är ett fokusområde för våra lönetjänster och där vi har flera pågående dialoger, säger Lennart Fräjdin, VD på Nobeli Business Support.”

Avtalet som nu har tecknats mellan Nobeli och Ur & Penn omfattar lönehanteringstjänster för samtliga Ur & Penns anställda i Sverige. Implementationsarbetet kommer att påbörjas omgående och produktionssättning planeras till hösten 2017.

För mera information kontakta gärna:

Lennart Fräjdin, VD Nobeli Business Support AB, lennart.frajdin@nobeli.se