Nyheter

Ramavtal ger Nobeli stororder

Pressrelease – Kockums 150629

 

Nobeli Business Support har tidigare i år signerat ett ramavtal med Saab AB. Och nu vänder sig allt fler av koncernens bolag till Nobeli. Nyligen flyttades omkring 1300 hyllmeter pappersdokument och ett sjuttiotal ritningsskåp, 58 hängmappsskåp och 180 000 bildkort från Kockums i Malmö till Nobelis arkiv i Karlskoga.

Kockums blir med det här uppdraget den fjärde största kunden för Nobeli Dokumenthantering. Och förväntas växa ytterligare när även deras arkiv i Karlskrona flyttas hit under hösten. Ett uppdrag i ungefär samma omfattning, säger Lasse Viitanen som är kundansvarig på Nobeli.

Vi har med detta avtal fått till en strukturerad och kostnadseffektiv arkivlösning för Kockums och SAAB AB. Ökad tillgänglighet och kvalitet är ledorden i vårt gemensamma arbete, säger Bength Scherberg ansvarig för Kockums arkiv på SAAB AB.

Ramavtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning. Förutom fysisk arkivering innebär det en rad service- och supporttjänster då de ansvariga hos kunden ska ha ständig tillgång till allt som arkiveras.

– I dagsläget innebär inte avtalet några nyanställningar. Men allt eftersom flera Saab-bolag får upp ögonen för våra tjänster kan det naturligtvis bli aktuellt med personalförstärkningar, avslutar Lasse Viitanen.

För ytterligare information, kontakta Lasse Viitanen, kundansvarig Nobeli. Telefon 0586-825 52, lasse.viitanen@nobeli.se

 

Mikael von Elern

Marknadschef, Nobeli

0586-825 50

mikael.vonelern@nobeli.se

 

Nobeli Business Support kompletterar och effektiviserar kundernas verksamheter inom Dokumenthantering, Lön och Personal, Patent, Säkerhet, Telefoni och Spedition. I övrigt så följer vi våra kunder och levererar tjänster där de är, det kan vara lokalt, regionalt samt nationellt. I vissa fall även utomlands. Nobeli har cirka 140 medarbetare och omsätter årligen ca 170 MSEK.