Nyheter

Vi har synat svenska bolags dokumenthantering

På Nobeli har vi under de senaste åren undersökt och kartlagt hur svenska bolag arbetar med hanteringen av dokument. Och de vanligaste utmaningarna och trenderna gällande såväl fysisk som digital dokumenthantering.
Resultatet redovisar vi i ett White Paper. Läs det här.