Nyheter

Telenor bygger ut

Under natten mellan den 18 och 19 maj genomför Telenor en förändring av nätet i ert område.
Detta möjliggör att ni till fullo kan dra nytta av Telenors nya uppgraderade nät. Resultatet
blir 30 procent fler basstationer och – framförallt – bättre täckning och kapacitet.

2G-täckningen kan som följd av förbättringsåtgärderna variera under natten arbetet pågår.
Eventuella störningar ska vara åtgärdade innan morgonen. Arbetet kommer inte att påverka
3G-nätet på något sätt.

Gotland, Mälardalen och Västkusten är klara sedan tidigare.